Privacybeleid

privacy statement

Nacotrade vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag informeren wij jou via onze Privacy verklaring over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Ons gegevens:
Nacotrade VOF
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
E-mailadres: info@nacotrade.nl
KvK-nummer: 34222917
Jouw gegevens:

Onder persoonsgegevens, verstaan wij alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je direct en indirect identificeerbaar bent. Bij het gebruiken van onze webwinkels verkrijgen wij de volgende gegevens:
* NAW gegevens
*Telefoonnummer
* Factuuradres
* Emailadres
* Betalingsgegevens
* IP-adres

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van een wettelijke verplichting, of in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Doel voor verwerking persoonsgegevens:

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we de verschillende processen waarbij jouw persoonsgegevens gebruikt worden zoals: het bewaren, bijwerken, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken aan een derde die betrokken is bij het uitvoering van een dienst.
Wij verwerken de persoonsgegevens voor het uitbrengen en accepteren van diverse voorstellen aan bestaande of potentiële klanten. Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten of in het kader van een wettelijke verplichting. Bij het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt Nacotrade je persoonsgegevens aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien sprake is van een wettelijke verplichting zal Nacotrade voorstellen aan bestaande of potentiële klanten moeten uitstellen of annuleren tot dat de persoonsgegevens bekend zijn.

Registratie gegevens:

Na registratie bewaren wij jouw opgegeven persoonsgegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Wij zullen gegevens aan de gebruikersnaam gekoppeld niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijke is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in het kader van een wettelijke verplichting. Naast dat Nacotrade de gegevens intern verwerkt, maken wij gebruik van de diensten van derden.

Afhandelen bestellingen:

Bij de afhandeling van een bestelling verstrekken wij jou persoonsgegevens aan derden omdat het nodig is voor een goede afhandeling in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Ook in het kader van wettelijke verplichting verstrekken wij jou gegevens aan derden. Op verzoek verrekken wij een lijst met namen van de door ons ingeschakelde derden.
contactformulier & nieuwsbrief:
Nacotrade biedt via de webwinkels de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier of/ en het starten van een chat waarbij je gevraagd wordt naar: naam, e-mail en telefoonnummer. Verder biedt Nacotrade een nieuwsbrief aan geïnteresseerden die geïnformeerd over onze producten en diensten willen blijven. Je e-mailadres wordt slechts met expliciete toestemming toegevoegd aan de abonnees lijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Social Media & Cookies:

In onze websites zijn social media buttons opgenomen. De beheerders van deze diensten verzamelen hiermee jou persoonsgegevens. Via onze webwinkels worden cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘analytics’ geplaatst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de webshops gebruiken. Nacotrade heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Onze webwinkels maken alleen gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de webwinkel. Voor alle andere soorten cookies hebben we jou toestemming nodig.
Gegevens beveiligen:

Onze webwinkels zijn ontwikkeld met software van Woocommerce en voor onze webhosting hebben wij voor Hostnet en WPX gekozen. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstenverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeelten. Op basis van een overeenkomsten zijn beide partijen verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan o.a. uit de toepassing van SSL- encryptie en een Sterk wachtwoordbeleid. Onze website heeft een SSL certificaat.

Gegevens bewaren:

De persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruikt wenst te maken. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereisen. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van technische links met onze websites zijn verbonden.
Ook onze medewerkers, stagiaires en freelancers houden zich aan deze geheimhoudingsplicht. De geheimhouding is natuurlijk niet van toepassing als je uitdrukkelijk toestemming om bepaalde persoonsgegevens met anderen te delen, hebt gegeven.

Rechten en rectificatie van gegevens:

Als je informatie wilt hebben over welke persoonsgegevens wij van jou hebben verwerkt, stuur dan een mail naar info@nacotrade.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. We doen onze uiterlijk best om binnen vier weken een reactie op het verzoek te geven.
Kloppen jou persoonsgegevens niet? Dan heb je recht op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving om een correctie van je persoonsgegevens. Daarnaast heb te allen tijde het recht om een klacht in the dienen bij de Autoriteiten Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Cookies:

Via onze website and webshops worden cookies geplaats van o.a. het amerikaanse bedrijf Google, als deel van “analytics” dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google geen autorisatie gegeven om analyrics- informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook via derden partijen zijn er cookies geplaatst i.v.m. softwareoplossingen en applicaties. Je ben t vrij om cookies uit te schakelen middels je browser maar hou rekening mee dat het mogelijk is dat de website dan niet meer optimaal werkt. Voor meer informatie hierover kan je een mail naar ons sturen:info@nacotrade.nl.
Wijzigingen privacyverklaring:

Nacotrade behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Bij eventuele aanpassingen zullen we op onze website en webshops bekend maken. Het is daarom aanbevolen om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzingen op de hoogte blijft. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-09-2018 . Op deze privacyverklaring is Nederlandse recht van toepassing.